Loading...

EUROPEAN
DIAMOND
FUND

UCHOVÁVAME HODNOTY A VYTVÁRAME KAŽDOROČNÝ ZISK

European Diamond Fund je alternatívny investičný fond, ktorý investuje 80% svojich aktív do diamantov a drahokamov

Absolútne unikátny koncept. Založený v roku 2018. Zatiaľ neexistuje nijaký obdobný fond.
Správcom a manažérom je spoločnosť Scarabaues AG z Lichtenštajnska. Banka spravujúca účty fondu: Credit Suisse AG, Zurich, Švajčiarsko. Trezor: Trisuna Lagerhaus AG, Triesen, Lichtenštajnsko. Riadenie rizika: SynoFin Risikomanagement Service AG, Vaduz, Lichtenštajnsko.

Základné predpoklady
a princípy investovania

European Diamond Fund

Likvidita

EDF je schopný nakupovať drahé kamene s vysokou likviditnou zľavou.

Rast

EDF predpokladá dlhodobý rast cien diamantov a ostatných drahých kameňov.

Skúsenosti

EDF má rozsiahle znalosti a skúsenosti s brúsením surových drahých kameňov na vysoko cenené brúsené kamene.

Pravidlá

EDF bude striktne dodržiavať pravidlá Kimberlijského procesu.

Etika

EDF sa bude riadiť svojimi vlastnými pravidlami proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu.

Transparentnost

Všetky nákupy a predaje Fondu sa uskutočnia len s dobre známymi a overenými protistranami.

feature-image

European Diamond Fund

Investičná stratégia

Získame dostatočné prostriedky na spravovanie, v dlhodobom horizonte EDF plánuje spravovať okolo 50 milliónov EUR.

Fond bude nakupovať

najlikvidnejšie drahé kamene, t.j. biele diamanty s hmotnosťou 3 - 5,5 karátu za výhodné ceny, využívajúc svoju schopnosť ihneď platiť (likviditná zľava).

Nákupy iných diamantov

vrátane výnimočných farebných diamantov a drahokamov - rubínov, zafírov, spinelov, smaragdov a tanzanitov (zriedkavé farby, veľké kamene, vysoko cenený pôvod), čiže takých, čo ich cena bude časom rýchlo rásť. Tieto kamene zostanú dlhodobo v portfóliu EDF.

Získavanie unikátnych surových kamenov

najmä z prvej ruky (bane, náleziská) a zabezpečenie ich brúsenia, leštenia, certifikácie a ocenenia.

Predaj

vybraných diamantov a drahokamov z portfólia na vytvorenie ročnej dividendy pre akcionárov (realizácia zisku).

Tri rôzne portfólia

Dlhodobé portfolio (LTH)

všetky aktíva budú ocenené vo výške 85% certifikačnej hodnoty (v prípade bielych diamantov sa použije Rapaportov index). Tieto kamene, ktoré tvoria najcennejšiu časť portfólia EDF, sa spravidla nebudú predávať.

Portfólio na predaj (RTS)

všetky aktíva budú ocenené vo výške 50% certifikačnej hodnoty. Tieto kamene sa budú ponúkať na predaj. Portfólio bude obsahovať predovšetkým také kamene, o ktoré je zvýšený záujem na trhu.

Surové portfolio

bude obsahovať nevybrúsené kamene, pričom všetky budú ocenené svojou nákupnou cenou. Surové kamene sa spracujú certifikované a ocenené brúsené kamene. Najkvalitnejšie z takto získaných kameňov sa preradia do LTH portfólia, zvyšok do RTS portfólia. Predpokladá sa, že EDF vytvorí približne 30% ročný výnos na svojom portfóliu surových kameňov.

Zhodnocovanie surových kameňov

Surové kamene

budú nakupovať buď priamo z baní a nálezísk, alebo na miestach v ich blízkosti. Fond bude nakupovať surové len farebné drahé kamene. Surové diamanty sú vylúčené kvôli súladu s kimberlijským procesom.

Surové kamene sa vložia ako aktíva do Fondu v nákupnej cene

Po súhlase správcu Fondu budú fyzicky vybrané z trezoru na zhodnotenie brúsením, leštením a následnou certifikáciou s novým ocenením.

Brúsenie a leštenie

Sa uskutoční v renomovaných brúsičských dielňach s veľkým objemom skúseností na miestach ako Antverpy, Bangkok, Surat a ďalšie. Celý proces bude podliehať dohľadu jedného zo zakladateľov Fondu alebo skúseného gemológa. Následná certfikácia a ocenenie vybrúeného kameňa uskutoční príslušná agentúra zo schváleného zoznamu.

European Diamond Fund

Certifikačné agentúry

Ocenenie na základe vystavených certifikátov poskytne spoločnosť EDIGEM Ltd., Lucerne, Švajčiarsko.

Diamanty

  • Gubelin Gem Lab Lucerne, Švajčiarsko
  • International Gemological Institute (IGI) Antverpy, Belgicko
  • Gemological Institute of America (GIA), Antverpy, Belgicko (GIA Lab Direct Consolidator)
  • HRD Antwerp diamond lab, Antverpy, Belgicko
Iné drahé kamene

  • Gubelin Gem Lab Lucerne, Švajčiarsko
  • Gemmological Laboratory Austria (GLA), Viedeň, Rakúsko
  • Swiss Gemmological Institute SSEF, Bazilej, Švajčiarsko
  • HRD Antwerp diamond lab, Antverpy, Belgicko

European Diamond Fund

Úlohy Scarabaues Fund Management

Scarabaeus Fund Management je správca Fondu

Vypočítava cenu akcie fondu a hodnotu redemácie.

Vypočítava dividendu Fondu, resp. znovu investovaného zisku.

Plní všetky úlohy v oblasti zverejňovania informácií, vypracováva a predkladá správy.

Je kontaktnou osobou pre akcionárov Fondu.

Vedie zoznam akcionárov Fondu.

European Diamond Fund

Úlohy Synofin Risk Management

Synofin Risk Management je manažér rizík Fondu

Vypracováva pravidelné správy o rizikách Fondu.

Vyhodnocuje pravidelne jednotlivé riziká, ktorým je Fond vystavený.
Európsky diamantový fond uchováva hodnoty a vytvára každoročný zisk pre svojich investorov bez toho, aby na seba bral riziká finančného trhu alebo trhu nehnuteľností. A tak predstavuje alternatívnu či doplnkovú investíciu k tradičným spôsobom investovania.